De 20 populairste reisbestemmingen - Jobat.be (2023)

De 20 populairste reisbestemmingen - Jobat.be (1)

Bangkok is de meest bezochte stad ter wereld, aldus de Global Destination Cities Index.

In de top 3 van populairste reisbestemmingen staan twee Europese steden. Toch ligt de meest bezochte stad niet in Europa. Dat blijkt uit de Global Destination Cities Index die Mastercard naar jaarlijkse gewoonte uitbrengt.

Met jaarlijks meer dan 20 miljoen buitenlandse gasten is Bangkok 's werelds meest bezochte stad. Londen staat op twee met 19,8 miljoen bezoekers, gevolgd door Parijs met 17,4 miljoen. Dubai, Singapore en New York ronden een top zes af die onveranderd is sinds 2016.

De enige verandering in de top tien is Seoul dat op de tiende stek terechtkwam en Kuala Lumpur, Tokio en Istanboel moet laten voorgaan. Nieuw in de top 20 zijn overigens Pattaya, Palma de Mallorca, Mekka, Phuket en Antalya. Verdwenen zijn Praag, Wenen, Shanghai, Amsterdam en Rome.

Venetië

Als we terugkijken naar de ranglijst van 2012 zien we nog meer steden die plaats hebben moeten ruimen. Zo maakten ook Frankfurt, Madrid en Angeles ooit deel uit van de top 20. Opvallend is de opmars van Dubai: van 8 naar 4 op zes jaar tijd.

De opkomst van Pattaya en Phuket in de lijst weerspiegelt de opkomst van Thailand. Ook de populariteit van Antalya lijkt opmerkelijk, maar de stad in het zuidwesten van Turkije is erg populair bij zonnekloppers. De afwezigheid van steden als Venetië in de top 20 kan dan weer worden verklaard door het feit dat de Mastercard-index alleen overnachtingen telt, en dus geen dagjesmensen.

Ondanks de opmars van Azië, verwelkomde Europa vorig jaar 51 procent van alle reizigers. Europa biedt zes van 's werelds tien meest bezochte landen: met Frankrijk (op 1), Spanje (2), Italië (5), Verenigd Koninkrijk (7), Turkije (8) en Duitsland (9). Nog eens vijf Europese landen – Oostenrijk, Griekenland, Rusland, Polen en Nederland – staan in de top 20.

De 20 meest bezochte steden ter wereld

1.Bangkok20,05 miljoen
2.Londen19,83 miljoen
3.Parijs17,44 miljoen
4.Dubai15,79 miljoen
5.Singapore13,91 miljoen
6.New York13,13 miljoen
7.Kuala Lumpur12,58 miljoen
8.Tokio11,93 miljoen
9.Istanbul10,7 miljoen
10.Seoul9,54 miljoen
11.Antalya9,42 miljoen
12.Phuket9,29 miljoen
13.Mekka9,18 miljoen
14.Hong Kong9,33 miljoen
15.Milaan8,81 miljoen
16.Palma de Mallorca8,78 miljoen
17.Barcelona8,69 miljoen
18.Pattaya8,67 miljoen
19.Osaka8,42 miljoen
20.Bali8,3 miljoen

(wv)

18 juli 2016

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 30/05/2023

Views: 6334

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.